Darujte nám 2% z Vašich daní

Mažoretkový súbor Spirit sa radí medzi tie občianske združenia, ktoré sa aj tento rok uchádzajú o 2% z Vašich daní. Každoročne sa k nám pridávajú nové dievčatá, pričom väčší počet dievčat sa automaticky spája aj s vyššími nákladmi. 

Na čo využijeme vyzbierané peniaze?

  • Reprezentácia mesta a krajiny – Každoročne sa zúčastňujeme domácich Majstrovstiev Slovenskej republiky a v prípade postupu chceme reprezentovať nielen mesto, ale aj krajinu v zahraničí. Aby sme sa týchto vrcholových podujatí mohli zúčastniť, je nevyhnutné uhradiť poplatky spojené s členstvom v Asociácii mažoretkového športu Slovenska, štartovné poplatky a v neposlednom rade aj cestovné náklady. Rady by sme časť nákladov spojených s reprezentáciou uhradili prostredníctvom dotácií, či darov z 2%.
  • Nákup potrieb pre mažoretky – Výbavu každej mažoretky netvorí len palička a cvičky. Jedná sa aj o klubové oblečenie, obaly na kostýmy a paličky, vďaka ktorým chodíme na súťaže jednotne oblečené. Podmienkou účasti na súťažiach je aj zabezpečenie adekvátnych kostýmov a čižiem, ktoré sú každoročne veľkou nákladovou položkou. Pomerne drahou položkou je aj nákup pom poms pre všetky vekové kategórie. Všetky súborové veci sa síce dedia z generáciu na generáciu, no časom sa opotrebúvajú a je potrebné ich neustále obnovovať a nakupovať, či vyrábať aj pre nové dievčatá.
  • Tréningové vybavenie – Tak ako v iných športoch, aj v mažoretkách je príprava na sezónu tvorená doplnkovými športami. V našom prípade sa jedná najmä o akrobatickú a gymnastickú prípravu, na ktoré je potrebné zabezpečiť gymnastické náradie – napr. AirTracky, žinenky, či posilňovacie gumy, ktoré však ako mažoretkový súbor nevlastníme. Naším cieľom je tento rok nakúpiť gymnastické pomôcky, vďaka ktorým by dievčatá mohli zdokonaľovať najmä akrobaciu. Zároveň je však potrebné klásť veľký dôraz aj na bezpečnosť.
  • Príprava akcií – Okrem trénovania, súťaženia, či vystupovania, organizujeme aj niekoľko akcií pre všetkých našich členov, ktorí nám prejavili dôveru a zverili svoju ratolesť do našich rúk. Najväčšou z nich je rozhodne koncert, ktorý je určený jednak pre deti zo senických základných škôl, ale aj pre rodinných príslušníkov našich detí. Okrem koncertu však organizujeme pre deti aj Halloween Party, Ukončenie sezóny, či tradičný denný letný tábor Spirit Camp. Vďaka získaným prostriedkom vieme tieto tradičné akcie i naďalej udržovať a v budúcnosti i vylepšovať.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu

Vyhlásenie o poukázaní dane z príjmu

 

Avšak podporiť náš súbor môžete celoročne zaslaním ľubovoľného príspevku na náš účet SK39 7500 0000 0040 2552 4079.

ĎAKUJEME, aj vďaka Vám môžeme svoj čas naďalej venovať tomu, čo nás baví najviac.