ROK 2019

Cerovan, spol. s r. o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá elektroservisom a prevádzkou barov na Záhorí. Cerovan je náš hlavný sponzor, ktorý aktívne podporuje všetky naše aktivity, sny a pomáha zvyšovať úroveň tréningov a tréningových procesov. Vďaka nezištnej finančnej ale i organizačnej podpore tejto spoločnosti sa nám podarilo zabezpečiť pre deti gymnastické tréningy počas celého roka, občerstvenie na všetkých podujatiach súboru, gymnastické náradie. Okrem iného nám spoločnosť Cerovan pomáhala preplácať výdavky spojené so štartovným, prepravou na súťaže ale i pomocnú ruku pri vybavovaní ubytovní a všetkým čo sa organizácie týka.

 

V roku 2019 nám opäť Mesto Senica prostredníctvom projektu Pro Senica finančne pomohlo zorganizovať galakoncert Spirit škola uskutočnený v apríli pre verejnosť, ale aj pre deti zo základných a stredných škôl. Z fondu Pro Senica sme uhradili aj náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Bratislave, no vďaka finančnej pomoci sme mohli hrdo reprezentovať mesto aj krajinu na Majstrovstvách Európy v chorvátskom meste Záhreb.

 

 

Obrovská vďaka opäť patrí i našim SPIRIT rodičom, ktorí podporili náš súbor finančne, materiálne alebo “priložením ruky k dielu”, priaznivcom nášho súboru a mažoretkám.

ROK 2018

Cerovan, spol. s r. o. je spoločnosť zaoberajúca sa elektroservisom a prevádzkou barov na Záhorí, ktorá aktívne podporuje náš súbor už od roku 2017. V roku 2018 boli finančné prostriedky použité na financovanie mnohých výjazdov na súťaže. Bonusom pre deti bolo i hradené štartovné na súťaži Memoriál Jiřího Necidu v ďalekom Vimperku. V neposlednom rade je potrebné spomenúť i nákup drobných darčekov pre deti všetkých vekových kategórií. Počas celej sezóny zabezpečovala táto spoločnosť občerstvenie na všetky klubové akcie od Vianočnej besiedky až po Ukončenie sezóny, pitný režim pre dievčatá na sústredení v Moravskom Svätom Jáne a tiež aj na mnohé súťaže. Táto firma finančne podporila aj výročný koncert Vykročme pravou nohou. Do budúcnosti chce spoločnosť Cerovan investovať do zlepšenia tréningového procesu mažoretkového súboru Spirit.

 

 

 

 

 

Spoločnosť Schaeffler je dodávateľom pre automobilový a ostatný priemysel s vedúcim postavením vo svete. Táto spoločnosť nám schválila finančnú dotáciu, ktorá bude použitá na nákup súborových vecí pre všetky vekové kategórie.

 

 

 

V roku 2018 nám bol schválený projekt fondom Pro Senica. Tento fond existuje pod záštitou mesta Senica a je rozdelený do viacerých kategórií od kultúry cez mládež až po šport. Dotácia bola použitá na financovanie galakoncertu Vykročme pravou nohou pri príležitosti 15. výročia založenia súboru Spirit a rovnako aj nákup a potlač výročných tričiek pre celý súbor.

 

 

 

Firma Ekoposs+ poskytuje finančné a daňové poradenstvo so sídlom v Senici. V sezóne 2017/2018 zabezpečila nákup a potlač klubových kraťas pre všetky dievčatá.

Viac informácií na: www.ekopossplus.sk

Obrovská vďaka však patrí aj našim Spirit rodičom: pani Savarovej za šitie kostýmov, pani Müllnerová, Sabotová, Tršková, Plánková, Rýzková, Poluchová za pomoc pri flitrovaní a zdobení kostýmov, rodine Poluchovej za nákup medailí pre celý súbor, pani Plánková a Rýzková za zabezpečenie materiálu na spoločné akcie, pani Blahová za nákup siloniek pre kategóriu senior. Rovnako jedno veľké ĎAKUJEME patrí aj pani Pálkovej za pomoc pri šití.

ROK 2017 

Skúsenosti získané rokmi pôsobenia v oblasti reklamných a tlačiarenských služieb sme pretavili v ponuku, ktorá sa vám dostáva prostredníctvom služby vytlacsicokolvek.sk Všetky ponúkané produkty sú tlačené digitálnou tlačou na zariadeniach RICOH Pro 7100SX a XEROX 700i na vysokokvalitnom natieranom papieri s minimálnou gramážou 200g. Osobitná starostlivosť je venovaná i finalizácii každej objednávky, ktorá pre nás končí expedovaním bezpečne zabalenej kompletnej objednávky.

 

 

CVČ v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých. Pod toto zariadenie patrí aj náš súbor mažoretiek. V záujmovej činnosti sú zohľadnené hlavne Záujmové útvary (krúžky), ktoré navštevujú deti a mládež v pravidelných intervaloch v CVČ a na základe každoročnej ponuky ZÚ. Príležitostná činnosť je nepravidelná, jedná sa o podujatia ako Deň otvorených dverí CVČ, Mikulášske predstavenie pre deti, Detský karneval, Míľa pre mamu, POP Senica, Karaoke show, Senickí pesničkári, Gitarové prehrávky, Spoločný deň učiteľov, Koncert spevákov a hudobných skupín CVČ, záverečný koncert záujmových útvarov Stonožkino vysvedčenie, Letné mestské tábory a tanečné sústredenia,… a veľmi veľa vystúpení našich členov na rôznych podujatia v rámci mesta i širokého okolia

 

 

 

SOMA-PK

Spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkou pohostinstva v Senici.

ROK 2015

Vo fotografii obľubujem – jednoduchosť – prirodzené emócie – netradičné miesta – momentky – slnečné svetlo – čiernobiele fotografie – akčné snímky. Taktiež pracujem s grafikou. Tvorím plagáty, prospekty, brožúrky, logá a veľa iných grafických podkladov.

 

 

 

 

 

Hlavnou úlohou našej firmy je na základe požiadaviek a pripomienok klienta, vytvoriť podobu webovej stránky presne podľa jeho potrieb. Tu platí jedna dôležitá zásada – grafická podoba a funkčnosť musia rešpektovať účel a zameranie celého webu. Kladieme veľký dôraz na funkčnosť a pohodlnosť ovládania.

 

 

 

 

 

Skúsenosti získané rokmi pôsobenia v oblasti reklamných a tlačiarenských služieb sme pretavili v ponuku, ktorá sa vám dostáva prostredníctvom služby vytlacsicokolvek.sk Všetky ponúkané produkty sú tlačené digitálnou tlačou na zariadeniach RICOH Pro 7100SX a XEROX 700i na vysokokvalitnom natieranom papieri s minimálnou gramážou 200g. Osobitná starostlivosť je venovaná i finalizácii každej objednávky, ktorá pre nás končí expedovaním bezpečne zabalenej kompletnej objednávky.

 

 

Spoločnosť svoje aktivity upriamila najmä na obchodovanie s potravinárskymi komoditami, pričom sa zamerala najmä na obchodovanie s cesnakom, cukrom a potrebami pre pekárne, cukrárenské a iné výroby. V týchto oblastiach sa firme podarilo etablovať a vybudovať kvalitné dodávateľsko – odberateľské vzťahy s viacerými odberateľmi najmä potravinárskych podnikov a prevádzok.