Aké poplatky nás čakajú?
Aké poplatky nás čakajú?

Aké poplatky nás čakajú?

Mažoretky, podobne ako iné športy, nie sú najlacnejšou záležitosťou. Napriek tomu sa však snažíme, aby boli mažoretky i naďalej dostupné všetkým deťom. Počas roka je potrebné počítať s nasledujúcimi poplatkami:

  • členské poplatky hradené do Centra voľného času v Senici (polročné),
  • poplatok do fondu mažoretiek Spirit (mesačne),
  • kostýmy (v závislosti od počtu choreografií),
  • súťaže – štartovné poplatky, autobus,
  • výdaje spojené s nákupom cvičiek, paličky, omotávky na paličky a pod.
  • mimoriadne výdavky.

Dlhodobo sa však snažíme zapájať sa do rôznych projektov, kde bojujeme o granty, z ktorých chceme platiť, čo najväčšie množstvo výdavkov. Naším cieľom je finančne odbremeniť rodičov.