Mažoretky SPIRIT Senica
FAQs

FAQs

FAQs

Mažoretky, podobne ako iné športy, nie sú najlacnejšou záležitosťou. Napriek tomu sa však snažíme, aby boli mažoretky i naďalej dostupné všetkým deťom. Počas roka je potrebné počítať s nasledujúcimi poplatkami:

  • členské poplatky hradené do Centra voľného času v Senici (polročné),
  • poplatok do fondu mažoretiek Spirit (mesačne),
  • kostýmy (v závislosti od počtu choreografií),
  • súťaže – štartovné poplatky, autobus,
  • výdaje spojené s nákupom cvičiek, paličky, omotávky na paličky a pod.
  • mimoriadne výdavky.

Dlhodobo sa však snažíme zapájať sa do rôznych projektov, kde bojujeme o granty, z ktorých chceme platiť, čo najväčšie množstvo výdavkov. Naším cieľom je finančne odbremeniť rodičov.

Dĺžka tréningov sa môže líšiť v závislosti od vekovej kategórie. Väčšina tréningov však trvá 1,5h, pričom je potrebné prísť na tréning včas (cca 10 minút pred jeho začiatkom). Stretnúť sa však môžete i s niekoľkými výnimkami. Občas je potrebné pridať k pravidelným tréningom aj tréningy víkendové (spravidla pred súťažami, koncertom, dôležitým vystúpením alebo tréningy malých formácií), ktorých trvanie býva dlhšie. O týchto tréningoch a ich dĺžke sú však rodičia vopred informovaní. Výnimkou bývajú aj tréningy detskej vekovej kategórie, kde býva dvojhodinový tréning rozdelený na dva jednohodinové, pričom počas prvej polovice sa trénuje veľká formácia a počas druhej malá formácia. Všetky takéto úpravy tréningov sú rodičom vopred nahlásené.

Na krúžok je možné prihlásiť sa dvomi spôsobmi. Buď nás môžete kontaktovať e-mailom na mazoretkyspirit@gmail.com alebo môžete prihlásiť svoje dieťa prostredníctvom Centra voľného času Stonožka v Senici v čase, kedy prebiehajú zápisy (september). Podrobný postup sme rozpísali do sekcie Nováčik.

Ak si Vaša dcéra chodenie na mažoretky rozmyslí, nie je problém skončiť. Avšak je dobré rozmyslieť si načasovanie odchodu. Pokiaľ sa aktuálne nachádzame uprostred sezóny, kedy sú pred nami ešte súťaže, nie je voči ostatným dievčatám fér skončiť a “nechať ich v štichu”. Odhlásenie sa z krúžku však nie je problém na začiatku (september) alebo na konci sezóny (jún). Prosím však, aby takéto informácie oznamovali rodičia trénerkám včas a hlavne bez obáv :).

Áno, je. Sme súťažné mažoretky a na obidvoch tréningoch sa cvičia choreografie, s ktorými budú deti nielen vystupovať, ale aj chodiť na súťaže. Každá absencia spomaľuje tréningový proces.

Väčšina našich tréningov aktuálne prebieha v tanečnej sále Esko, ktorú môžete nájsť neďaleko evanjelického kostola v Senici, konkrétne na ulici Hollého 750.

Druhým miestom, kde aktuálne trénujeme, je tanečná sála Zetko. Tieto priestory nájdete v budove, kde sa nachádzajú aj zubári (v mestskom parku v Senici). Tanečnú sálu však nenájdete medzi zubármi, ale na najvyššom poschodí tejto budovy. Dôležité je tiež poznamenať, že táto budova musí byť v čase tréningu uzamknutá, preto je potrebné prísť včas pred tréningom, prípadne dať o sebe vedieť trénerkam.

Každá veková kategória má stanovené svoje pravidelné tréningy. Jedná sa o 2 tréningy pre veľké formácie a ďalšie mimoriadne tréningy pre dievčatá, ktoré okrem veľkých formácií tancujú aj v miniformáciách. Aktuálny rozpis tréningov je dostupný k nahliadnutiu tu. O mimoriadnych tréningoch alebo generálkach na koncert sú rodičia vopred informovaní.

Áno, samozrejme, že môže prísť. Tešíme sa z každej novej členky, avšak je dôležité, aby prišla v správnom čase – ideálne na začiatku sezóny, aby sa stihla všetko naučiť a mohla byť s ostatnými dievčatami v choreografii. Príchod uprostred sezóny je komplikovaný vzhľadom na fakt, že novým deťom je potrebné venovať viac času a to je pri nacvičovaní choreografií takmer nemožné.

Ak by kamoška mala viac rokov a radila sa do staršej kategórie, bola by aktuálne len náhradníčkou vzhľadom k tomu, že v starších vekových kategóriách – kadet a junior, máme aktuálne plné kapacity.

Nie. Rodičom nedovoľujeme ostávať na tréningu z jedného jediného dôvodu – ich prítomnosť rozptyľuje deti. V prípade detičiek akceptujeme ich prítomnosť na prvých tréningoch, kým sa drobci v novom prostredí “neoťukajú”. Časom však aj sami rodičia pochopia, že ich prítomnosť je zbytočná a deti to na tréningoch zvládajú bez problémov aj sami. Na konci tréningu majú však všetci rodičia dovolené pozrieť sa, čo nové sa deti naučili 🙂

Áno, samozrejme. Väčšina dievčat, ktoré k nám chodí, nemalo žiadne skúsenosti s mažoretkovaním pred tým, než sa k nám prihlásili. Dievčatá ich však naberajú u nás a neskôr ich posúvajú mladším dievčatám 🙂

Nie, nevadí. Problémom nie je ani to, ak dieťa neovláda gymnastické prvky (kotúľ, mlynské kolo apod.). Väčšina detí k nám prichádza s tým, že sa ide učiť všetko od začiatku – či je to pochod, točenie paličkou, gymnastika alebo akrobacia. Na mažoretkách sa s takýmito prvkami stretnú podstatne skôr než v škole, čo znamená, že v škole už s takýmito cvikmi nebudú mať problém. Takže netreba mať obavy.

Nie, nevadí. Deti sa u nás učia všetko odznovu, čo znamená, že na točenie v pravej ruke si zvyknú rovnako ako tie, ktoré sú praváčky. V súbore sme mali niekoľko ľaváčok, do ktorých by ste to určite nepovedali 🙂