Mažoretky SPIRIT Senica
Kategória junior

Kategória junior

Kategória junior

P.č.Meno a priezvisko
1.Blahová Jana
2.Blahová Klára
3.Čárska Barbora
4.Eliášová Natália
5.Fábiková Alexandra
6.Harnúšková Viktória
7.Hornišová Natália
8.Kolláriková Ella
9.Kondičová Viktória
10.Koprlová Diana
11.Kučerová Klára
12.Machatová Aneta
13.Madlušková Estera
14.Müllnerová Agáta
15.Náterová Nina
16.Pavlíková Adriana
17.Rýzková Sofia
18.Schreinerová Sofia
19.Škodáčková Lívia
20.Tršková Eliška
21.Tršková Simona
22.Vitálošová Viktória