Mažoretky SPIRIT Senica
Kategória junior

Kategória junior

Kategória junior

P.č.Meno a priezvisko
1.Blahová Jana
2.Blahová Klára
3.Čárska Barbora
4.Eliášová Natália
5.Fábiková Alexandra
6.Harasníková Viktória
7.Harnúšková Viktória
8.Hornišová Natália
9.Kolláriková Ella
10.Kondičová Viktória
11.Koprlová Diana
12.Kučerová Klára
13.Machatová Aneta
14.Madlušková Estera
15.Michálková Klaudia
16.Müllnerová Agáta
17.Náterová Nina
18.Pavlíková Adriana
19.Poluchová Gabriela
20.Rýzková Sofia
21.Schreinerová Sofia
22.Škodáčková Lívia
23.Tršková Eliška
24.Tršková Simona
25.Vitálošová Viktória