Mažoretky SPIRIT Senica
Sezóna 2011/2012

Sezóna 2011/2012

Vrbovčiansky pohár

1.miesto – sólo baton junior – Petra Šefčíková

1.miesto – miniformácia baton senior

1.miesto – duo baton senior

2.miesto – veľká formácia baton senior

3.miesto – sólo baton junior – Sabína Jankovičová

3.miesto – veľká formácia baton junior

4.miesto – sólo baton kadet – Patrícia Tomanová

5.miesto – duo pom poms senior

6.miesto – sólo baton senior – Renáta Pavúčková

7.miesto – duo baton junior

7.miesto – duo baton junior staršie

Zlatá palička Galanta

1.miesto – duo baton senior

1.miesto – duo baton junior

1.miesto – duo baton junior staršie

1.miesto – veľká formácia baton junior

2.miesto – duo pom poms senior

2.miesto – sólo baton junior – Petra Šefčíková

2.miesto – sólo baton kadet – Patrícia Tomanová

3.miesto – sólo baton junior – Sabína Jankovičová

3.miesto – veľká formácia baton senior

4.miesto – sólo baton senior – Renáta Pavúčková

Tancer Cup Zlín

1.miesto – veľká formácia baton senior

2.miesto – veľká formácia baton junior

Súťaž O cenu mažoretiek Taktik Sobotište

2.miesto – duo baton senior

3.miesto – duo baton junior

3.miesto – sólo baton junior – Petra Šefčíková

5.miesto – miniformácia baton senior

7.miesto – duo baton junior

7.miesto – sólo baton senior – Renáta Pavúčková

10.miesto – sólo baton kadet – Patrícia Tomanová

Semifinále Pohyb bez bariér Bratislava

2.miesto – veľká formácia baton senior

5.miesto – veľká formácia baton junior