Mažoretky SPIRIT Senica
Kategória senior

Kategória senior

Kategória senior

P.č.Meno a priezvisko
1.Blahová Jana
2.Fábiková Alexandra
3.Jurovatá Sabína
4.Kučerová Klára
5.Náterová Nina
6.Šefčíková Petra
7.Škodáčková Lívia
8.Tomanová Patrícia
9.Tomanová Sofia