Mažoretky SPIRIT Senica
Sponzori

Sponzori

Sezóna 2022/2023

Mesto Senica nás finančne podporuje prostredníctvom fondu PRO SENICA. Vďaka mestu Senica sme mohli úspešne reprezentovať naše mesto i krajinu na medzinárodnej úrovni, napríklad na Majstrovstvách Európy v chorvátskom Záhrebe v roku 2019. O 2 roky neskôr sme vďaka finančným prostriedkom z fondu PRO SENICA mohli zakúpiť air-tracky, ktoré hrajú dôležitú rolu v akrobatickej príprave našich dievčat. Ďalšie financie z tohto fondu boli použité na organizáciu každoročného galakoncertu, ktorý organizujeme od roku 2017. V roku 2021 sme od mesta Senica a fondu PRO SENICA získali ďalší príspevok, vďaka ktorému sme mohli dokúpiť čižmy pre našu najstaršiu vekovú kategóriu. V nasledujúcom roku (2022) sme peniaze z tohto fondu využili na nákup pom pomov – pre nás veľmi dôležitého náčinia. V roku 2023 sme z tohto fondu obdržali finančný príspevok na organizáciu nášho koncertu pri príležitosti 20. výročia založenia Spiritu.

AHA BAR

AHA bar je bistro, ktoré už dlhé roky funguje v mestskej časti Sotina v Senici. Tento podnik nás v roku 2022 podporil finančne, kedy nám prispel na organizáciu koncertu, ktorý sa v tomto roku niesol v duchu Filmového večera. Pani prevádzkovateľke veľmi pekne ďakujeme za tento dar.

TOMIBUS s. r. o.

TOMIBUS je autobusová doprava, ktorá od roku 2017 zabezpečuje prepravu našich dievčat na všetky súťaže, výlety, ale aj mimoriadne výjazdy. Okrem nikdy nekončiacej psychickej podpory nás Tomibus podporuje počas sezón aj finančnými darmi, ktoré následne využívame na úhradu ďalších výjazdov alebo odmien pre naše deti. Počas uplynulých sezón sa Tomi stal členom našej mažoretkovej rodiny a už len málokto si dokáže predstaviť súťaž bez neho.

V sezóne 2022/2023 sme získali aj grant od Raiffeisen banky v hodnote 1000€. Tieto finančné prostriedky sme získali aj vďaka Vašej obrovskej podpore a hlasom, ktorými ste vo verejnom hlasovaní podporili náš projekt. Z týchto finančných prostriedkov budú hradené gymnastické,, tanečné a twirlingové tréningy, ktoré budú vedené profesionálnymi lektormi z danej oblasti. Za podporu Vám z celého srdca ĎAKUJEME.

V tomto roku sme získali aj finančnú podporu od Nadácie SPP, ktorú využijeme na nákup náčinia a pomôcok, ktoré sú pre našu činnosť nevyhnutné.

V neposlednom rade patrí jedno obrovské ĎAKUJEME všetkým rodičom za ich obrovskú pomoc, trpezlivosť, ale i finančné dary, vďaka ktorým sme mohli deťom nakúpiť drobnosti, ktoré im vyčarovali úsmev na tvári. Ďalej je dôležité poďakovať aj všetkým, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní.

Čestné poďakovanie

Cerovan, s. r. o. – spoločnosť, ktorá vo veľkej miere pomohla nášmu súboru s finančnými prostriedkami na súťaže vo forme platenia autobusov alebo nákupu gymnastického koberca. Vďaka tejto spoločnosti sme ďalej mohli zabezpečiť občerstvenie na väčšinu súborových akcií – Ukončenie sezóny, Halloween party, Vianočný večierok, ale aj zabezpečenie pitného režimu na sústredenia alebo denný letný tábor Spirit Camp. Okrem finančnej pomoci nám spoločnosť pomohla aj s organizačnými vecami spojenými napríklad s ubytovaním kompletnej výpravy na súťažiach alebo vybavovaním ďalších vecí potrebných na zabezpečenie chodu nášho súboru. Spoločnosť sa ďalej realizovala pri tvorbe reklamných predmetov, ale i výrobe tričiek pre deti na Spirit Camp. Spoločnosť Cerovan, bohužiaľ, už nie je našim sponzorom, avšak výrazným spôsobom dopomohla Spiritu dostať sa tam, kde je dnes a za to jej patrí čestné poďakovanie.