Mažoretky SPIRIT Senica
Sponzori

Sponzori

Mesto Senica nás finančne podporuje prostredníctvom fondu PRO SENICA. Vďaka mestu Senica sme mohli úspešne reprezentovať naše mesto i krajinu na medzinárodnej úrovni, napríklad na Majstrovstvách Európy v chorvátskom Záhrebe v roku 2019. O 2 roky neskôr sme vďaka finančným prostriedkom z fondu PRO SENICA mohli zakúpiť air-tracky, ktoré hrajú dôležitú rolu v akrobatickej príprave našich dievčat. Ďalšie financie z tohto fondu boli použité na organizáciu každoročného galakoncertu, ktorý organizujeme od roku 2017. V roku 2021 sme od mesta Senica a fondu PRO SENICA získali ďalší príspevok, vďaka ktorému sme mohli dokúpiť čižmy pre našu najstaršiu vekovú kategóriu. V nasledujúcom roku (2022) sme peniaze z tohto fondu využili na nákup pom pomov – pre nás veľmi dôležitého náčinia.

AHA BAR

AHA bar je bistro, ktoré už dlhé roky funguje v mestskej časti Sotina v Senici. Tento podnik nás v roku 2022 podporil finančne, kedy nám prispel na organizáciu koncertu, ktorý sa v tomto roku niesol v duchu Filmového večera. Pani prevádzkovateľke veľmi pekne ďakujeme za tento dar.

V neposlednom rade patrí jedno obrovské ĎAKUJEME všetkým rodičom za ich obrovskú pomoc, trpezlivosť, ale i finančné dary, vďaka ktorým sme mohli deťom nakúpiť drobnosti, ktoré im vyčarovali úsmev na tvári. Ďalej je dôležité poďakovať aj všetkým, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní.

Čestné poďakovanie

Cerovan, s. r. o. – spoločnosť, ktorá vo veľkej miere pomohla nášmu súboru s finančnými prostriedkami na súťaže vo forme platenia autobusov alebo nákupu gymnastického koberca. Vďaka tejto spoločnosti sme ďalej mohli zabezpečiť občerstvenie na väčšinu súborových akcií – Ukončenie sezóny, Halloween party, Vianočný večierok, ale aj zabezpečenie pitného režimu na sústredenia alebo denný letný tábor Spirit Camp. Okrem finančnej pomoci nám spoločnosť pomohla aj s organizačnými vecami spojenými napríklad s ubytovaním kompletnej výpravy na súťažiach alebo vybavovaním ďalších vecí potrebných na zabezpečenie chodu nášho súboru. Spoločnosť sa ďalej realizovala pri tvorbe reklamných predmetov, ale i výrobe tričiek pre deti na Spirit Camp. Spoločnosť Cerovan, bohužiaľ, už nie je našim sponzorom, avšak výrazným spôsobom dopomohla Spiritu dostať sa tam, kde je dnes a za to jej patrí čestné poďakovanie.