Kde je eSko?
Kde je eSko?

Kde je eSko?

Väčšina našich tréningov aktuálne prebieha v tanečnej sále Esko, ktorú môžete nájsť neďaleko evanjelického kostola v Senici, konkrétne na ulici Hollého 750.