Môže prísť aj moja kamarátka, ktorá má 4 roky?
Môže prísť aj moja kamarátka, ktorá má 4 roky?

Môže prísť aj moja kamarátka, ktorá má 4 roky?

Áno, samozrejme, že môže prísť. Tešíme sa z každej novej členky, avšak je dôležité, aby prišla v správnom čase – ideálne na začiatku sezóny, aby sa stihla všetko naučiť a mohla byť s ostatnými dievčatami v choreografii. Príchod uprostred sezóny je komplikovaný vzhľadom na fakt, že novým deťom je potrebné venovať viac času a to je pri nacvičovaní choreografií takmer nemožné.

Ak by kamoška mala viac rokov a radila sa do staršej kategórie, bola by aktuálne len náhradníčkou vzhľadom k tomu, že v starších vekových kategóriách – kadet a junior, máme aktuálne plné kapacity.