Nevadí, ak dcéra nevie točiť paličkou?
Nevadí, ak dcéra nevie točiť paličkou?

Nevadí, ak dcéra nevie točiť paličkou?

Nie, nevadí. Problémom nie je ani to, ak dieťa neovláda gymnastické prvky (kotúľ, mlynské kolo apod.). Väčšina detí k nám prichádza s tým, že sa ide učiť všetko od začiatku – či je to pochod, točenie paličkou, gymnastika alebo akrobacia. Na mažoretkách sa s takýmito prvkami stretnú podstatne skôr než v škole, čo znamená, že v škole už s takýmito cvikmi nebudú mať problém. Takže netreba mať obavy.