2% pre mažoretky Spirit

Tak ako každý rok, i tentokrát môžte darovať svoje 2% nášmu súboru. Z vyzbieraných peňazí máme možnosť platiť výdavky spojené s chodom nášho súboru, s materiálnym i technickým zabezpečením. Vďaka peniažkom vieme skvalitniť aj tréningový proces nášho súboru, čo môže zvýšiť našu úspešnosť na domácich a zahraničných súťažiach.

Vďaka finančným prostriedkom máme tiež možnosť reprezentovať mesto, kraj i krajinu na domácich a zahraničných súťažiach.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% nášmu súboru, tlačivá je možné odovzdať na sekretariáte Centra voľného času Stonožka v Senici, prípadne priamo u našich tréneriek 🙂

 

Z celého srdca Vám ĎAKUJEME!

 

Tlačivá pre darovanie 2%:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_vyplnené2