2% pre mažoretky Spirit
2% pre mažoretky Spirit

2% pre mažoretky Spirit

I tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie 2% z Vašich daní pre naše dievčatá. Podobne ako na iné športy, aj na mažoretkový šport je potrebné vynakladať nemalé finančné prostriedky spojené s cestovaním na súťaže a štartovnými poplatkami, kostýmami a mažoretkovým vybavením. Ako klub potrebujeme zaplatiť členské poplatky našej asociácii, ale aj zabezpečiť klubové oblečenie pre naše dievčatá. Mnohé tieto výdaje sú na pleciach rodičov našich dievčat. Tieto náklady sú však dvojnásobné pre všetky rodiny, ktorých obe deti tancujú v Spirite.

Minulý rok bol jedným z dôvodov našej neúčasti na Majstrovstvách Európy aj finančná situácia a vysoké náklady spojené s cestovaním do Chorvátska. Tento rok by sme sa, v prípade postupu, rady zúčastnili aj Majstrovstiev Európy v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnia v slovinskom Maribore. Snívame o nich už od roku 2019. Avšak i táto cesta bude pre nás finančne extrémna náročná. Avšak naďalej by sme chceli reprezentovať naše mesto a krajinu na zahraničných súťažiach, preto sa touto cestou uchádzame o 2% z Vašich daní.

Ak by ste sa rozhodli venovať vaše 2% práve nám, pomôžete plniť veľké sny našich malých dievčat. Za každé jedno venované euro Vám z celého srdca ďakujeme.

Tlačivá pre 2%:

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre mažoretky Spirit
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti